Segaduse põhjustas üks maksuhalduri tõend, mida linnavalitsus kõigilt helitehnikat müüa soovivatelt firmadelt riigihanke käigus küsis. See pidi andma kinnituse, et firmal pole maksuvõlgnevusi.

Osaühing Event Center tõendit ei esitanud ja ehkki firmal maksuvõlgnevusi polnud, otsustasid linnajuhid rahaliselt kõige soodsama pakkumise teinud ettevõtte elimineerida. Viljandi majandusameti juhi Reevo Maidla sõnul jäeti Event Center kõrvale seetõttu, et firma ei olnud täitnud kõiki seatud reegleid ja oli jätnud dokumendi esitamata.

Konkursile jäi seejärel alles kolm firmat ja linnajuhid kuulutasid parimaks pakkujaks osaühingu ProMedia, kes küsis heliaparatuuri eest 52 833 eurot. Samalt firmalt ostetakse kultuurimajale 43 163 euro eest ka kogu valguspark.

Seepeale otsustas Event Center esitada kaebuse rahandusministeeriumi juures tegutsevale sõltumatule riigihangete komisjonile ja too leidis, et õigus on firmal. Nimelt olevat maksutõendi andmine Eestis nii lihtne protsess, et seda oleks võinud teha ka linnaametnikud. See ei oleks komisjoni hinnangul toonud ametnikele kulutusi ega suurel määral lisatööd.

«Komisjon leidis, et me pole käitunud õiglaselt, ja linnavalitsus otsustaski riigihanke tulemuse tühistada,» rääkis Maidla.

Aparatuur ostmata siiski ei jää. Linnavalitsus otsustas võtta need kolm firmat, kes esimesel riigihankel kvalifitseerusid, lisas neile Event Centeri ja kutsus kõigi ettevõtete esindajad teisipäeval läbirääkimiste laua taha, paludes appi ka paar eksperti. Nüüd ootavad linnajuhid, et firmad täpsustaksid oma pakkumisi, ja siis valitakse nende pakkumistest parim. Uue otsuse peaksid linnajuhid tegema kuu aja pärast.